Předseda PSP Jan Hamáček: Po mírném ujasnění - pokud pan předseda Kalousek žádal jednu hodinu dvacet minut, tak to bude do 15 hodin 30 minut. Takže přerušuji jednání Sněmovny do 15.30 hodin.

(Jednání přerušeno ve 14.12 hodin.) ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech