Poslanec Roman Sklenák: Prosím poslance sociální demokracie také do prostor klubu na Sněmovní 1.

(Poslanec Benda přichází před řečnický pult a upozorňuje předsedu, že přestávka by neměla trvat do 15.50, ale jen do 15.30.)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech