Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Sklenák. Prosím.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech