Poslanec Pavel Kováčik: Já jsem jenom chtěl říci, že svolávám klub KSČM teď hned do jednacích prostor klubu.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech