Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Jedna hodina dvacet minut. Já tomu samozřejmě vyhovím, jenom abychom zjednodušili situaci, zeptám se, zda je zde připraven ještě nějaký jiný návrh na přestávku z jiného poslaneckého klubu, abychom případně příslušné přestávky spojili. Nikoho nevidím, dobrá. Takže té žádosti vyhovím. To znamená, bude to do 15 hodin 50 minut.

Pardon, jestli dovolíte, ještě předtím, než se rozejdeme, pan předseda klubu Kováčik.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech