Poslanec Miroslav Kalousek: Přijímám. Ne, mám 40 minut, takže v délce jedné hodiny dvaceti minut. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech