Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, říkal jste dvou hodin? Já se obávám, že to nebude úplně možné, protože zažitým pravidlem je, že každý poslanecký klub má bez hlasování právo na přestávku v délce dvou hodin. Vy máte již jednu hodinu vyčerpánu.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech