Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo, a dovolte, abych vás požádal jménem poslaneckého klubu TOP 09 o přestávku na jednání poslaneckého klubu v délce dvou hodin.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech