Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Dále nikoho přihlášeného nevidím, takže rozpravu končím. V podrobné rozpravě, kterou tímto otvírám, také nemám žádnou přihlášku, takže končím podrobnou rozpravu.

Přednesl bych tedy návrh usnesení s tím, že budeme hlasovat o modifikaci oné tabulky ve znění návrhu pana poslance Stanjury, pokud to nikdo nezpochybňuje a nebude chtít zvlášť hlasovat o tom přesazování. Myslím si, že je to dohoda v rámci klubu ODS a není třeba to podrobovat hlasování. ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech