Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Omlouvám se, my navrhujeme ještě v rámci našich míst tři změny. Takže já bych je načetl jako pozměňující návrh. Věřím, že mi vyhovíte. To znamená konkrétně: na místě 162 místo pana poslance Zahradníka pan poslanec Svoboda, na místě 163 místo pana poslance Pospíšila pan poslanec Zahradník a na místě 167 místo pana poslance Svobody pan poslanec Pospíšil.

Děkuju a omlouvám se za komplikaci, že jsme to na poslední chvilku změnili.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech