Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Já tak činím a otevírám rozpravu. Zeptám se, zda jsou přihlášky do rozpravy. Žádné nevidím, rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že pan předseda volební komise již načetl ona usnesení, tak se pouze zeptám, zda je zde souhlas s tím, že bychom zaprvé hlasovali pomocí hlasovacího zařízení a že bychom tu celou věc vyřešili dvěma hlasováními. Společně bychom konstatovali rezignace a společně bychom zvolili. Je zde nějaká námitka proti tomuto postupu? Není tomu tak.

Jestli dovolíte, zahájím tedy hlasování o tom, že Poslanecká sněmovna konstatuje rezignaci oněch dvou členů příslušných výborů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 3. Přihlášeno je 190, pro 177, proti nikdo. Takže jsme konstatovali, že příslušní poslanci a poslankyně rezignovali.

A nyní bychom tedy hlasovali o tom, že Poslanecká sněmovna volí na jejich místa jmenované poslance a poslankyně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 4. Přihlášeno je 190, pro 179, proti nikdo. I toto usnesení bylo přijato.

Konstatuji, že jsme vyčerpali tento bod, a projednávání bodu číslo 2 končím a děkuji panu předsedovi volební komise.

Otevírám bod číslo

Podle § 52 odst. 1 našeho jednacího řádu Poslanecká sněmovna schvaluje zasedací pořádek poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny a byl vám rozdán návrh tak, jak se na něm dohodly jednotlivé poslanecké kluby.

Já bych k této věci otevřel rozpravu. Pan poslanec a předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech