Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, hezké odpoledne, je přesně 14 hodin. Budeme tedy pokračovat v přerušeném jednání naší schůze. Já vzhledem k tomu, že zde v tom bodě 1 bylo několik vystoupení a následně byly žádosti o pauzy, tak já jsem bod číslo 1 neukončil, a tak ho ukončuji nyní.

Budeme tedy pokračovat bodem číslo 2. Ale ještě předtím, než tento bod zahájím, vás chci informovat, že mezi 14. a 19. hodinou se omlouvá z jednání schůze paní poslankyně Markéta Adamová.

Budeme tedy pokračovat bodem číslo 2, jehož projednávání zahajuji. Tím bodem je

Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Pane předsedo, máte slovo. Prosím.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech