Předseda PSP Jan Hamáček: Tomu rozumím, nicméně to není úplně v mé kompetenci. Já jsem tady od toho, abych stanovil, kdy budeme pokračovat. Takže budeme pokračovat ve 14 hodin. Do té doby přerušuji jednání této schůze.

(Jednání přerušeno ve 12.18 hodin.)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech