Poslanec Miroslav Kalousek: Rád bych pouze avizoval, že se pravděpodobně nebudeme muset vypořádat pouze s obědovou pauzou, ale i s dohodou z dnešního ranního grémia.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech