Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. V tom případě mi nezbývá nic jiného, než přerušit jednání Sněmovny, a to do 14 hodin, kdy budeme...

Ještě pan předseda Kalousek. Prosím.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech