Poslanec Zbyněk Stanjura: Abych vám to ulehčil, my si vezmeme pauzu od 13 do 14 hodin a to se podle mě stihnou všichni naobědvat.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech