Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já samozřejmě vyhovím této žádosti, nicméně se budeme muset vypořádat také s otázkou, jak naložit s obědovou pauzou. Předpokládám, že TOP 09 bude intenzivně jednat během těch 40 minut.

Prosím, pan předseda klubu Stanjura.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech