Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedo, žádám o přestávku na jednání poslaneckého klubu v délce 40 minut.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech