Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Také děkuji.

Registruji přednostní právo pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Prosím, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech