Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Teď tady mám dotazy, jak to bude probíhat dál. Pro dnešek je tedy volba místopředsedů ukončena. Bude se vlastně začínat nanovo. To znamená, proběhne třetí volba po dohodě grémia a předsedů politických klubů. Do té nové volby, do třetí volby, opět od nuly budou znovu navrhováni kandidáti, tak jak budou představy a dohody jednotlivých politických stran. Takže díky.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech