Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že nic jiného než ukončit...

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech