Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, je 12.15 hodin, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Já bych požádal pana předsedu volební komise, aby nás seznámil s výsledky druhého kola druhé volby místopředsedy Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech