Předseda PSP Jan Hamáček: Výborně. Myslím, že nám nic nebrání v tom, abychom schůzi opět přerušili, a v 11.45 začne druhé kolo druhé volby. Přerušuji schůzi do 12.15 hodin.

(Jednání přerušeno v 11.42 hodin.) ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech