Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, čas vyhrazený na poradu jednotlivých klubů vypršel, takže vás požádám, abyste zaujali svá místa...

Tak to zkusím to ještě jednou. Požádám vás, abyste zaujali svá místa v jednacím sále.

Vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen, že pauza vytvořila dostatečný prostor pro volební komisi, aby připravila hlasovací lístky, požádám pana předsedu komise, aby nás seznámil s procedurou, kterou už všichni dobře známe, nicméně minimálně aby nám řekl, kolik času bude potřeba na volbu. Prosím, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech