Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, takže já přeruším schůzi, a to do 11.30 hodin. V půl dvanácté budeme pokračovat.

(Jednání přerušeno v 11.09 hodin.) ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech