Poslanec Roman Sklenák: Dobrý den, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil požádat o přestávku pro jednání klubu v délce 20 minut a poprosil bych poslance ČSSD do Státních aktů.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech