Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Nyní má slovo předseda klubu ČSSD pan poslanec Sklenák. Prosím.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech