Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jsem zde už na minulé schůzi vystupoval na podporu kandidáta hnutí Úsvit Tomia Okamury a myslím si, že to hlavní jsem v tom svém projevu už řekl.

Dovolte mi, abych se velmi krátce vrátil k minulosti, kdy TOP 09 dnes říká, že by si zasloužila místo místopředsedy podle poměrného systému. Podle mého názoru to byla právě jedna ze stran, a to TOP 09, která v minulosti poměrný systém nerespektovala. V minulosti, v minulém volebním období, a pokud si na to dobře pamatuji já i vy, kteří jste tady byli, tak komunisté, přestože relativně uspěli ve volbách, volil je dvouciferný počet občanů této země, tak místo v zastoupení místopředsedů v Poslanecké sněmovně nezískali. Takže odvolávat se na systém, který jako by nikdy neplatil, není to žádná zvyklost, a dnes se na to odvoláváme, že bychom to chtěli, protože nám to vyhovuje, není podle mne správné.

Já chci jenom zopakovat, že jsem tady říkal, že Tomio Okamura představuje změny, že jsme říkali před volbami, že chceme změny v Poslanecké sněmovně. Apeluji na vás všechny, kteří změny opravdu chcete, abychom změnili chod Poslanecké sněmovny a abychom volili lidi, kteří změny přinášejí.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás všechny požádal ještě jednou o podporu kandidáta hnutí Úsvit Tomia Okamury.

Děkuji za pozornost.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech