Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Jestli pan předseda Sklenák dovolí, tady bude evidentně ještě věcné vystoupení. Poprosím pana předsedu klubu Radima Fialu a potom bude prostor pro avizovanou přestávku.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech