Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo, i panu předsedovi Sklenákovi.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás jménem klubu TOP 09 požádal ve druhém kole všechny, samozřejmě s výjimkou klubu Úsvit, který má svého kandidáta, o podporu kandidáta klubu TOP 09 a Starostové Petra Gazdíka.

My jsme respektovali dohodu rodící se většinové vládní koalice o složení Sněmovny, o počtu čtyř místopředsedů. Bereme na vědomí a respektujeme, jakkoliv to není zcela poměrné, i rozdělení výborů a počty předsedů a místopředsedů. Je to prostě politická většinová dohoda, kterou respektujeme.

Padlo-li však rozhodnutí o počtu čtyř místopředsedů a většina politických stran akcentovala poměrné zastoupení ve Sněmovně, pak není pochyb, že TOP 09 jako čtvrtá nejsilnější frakce v Poslanecké sněmovně si svoji pozici místopředsedy zaslouží.

Není také pochyb o tom, že kandidát, kterého navrhujeme, je zkušený proceduralista Poslanecké sněmovny. Tři roky úspěšně vedl poslanecký klub, zná nejenom jednací řád, ale i procesy a mechanismy, a Petru Gazdíkovi také nelze upřít, že je schopen zformulovat větu, která je vystavěna nejenom gramaticky správně, ale dokonce dává i smysl, začíná a končí.

Dámy a pánové, pokud na začátku naší práce nemáme torpédovat křehkou rodící se důvěru elementárních politických dohod, tak opravdu naléhám na své rozhovory s předsedy klubů, které jsem na toto téma vedl, kteří mi všichni když už ne přislíbili, tak zcela akceptovali jakýsi pomyslný nárok TOP 09 na to, aby na to poslední volné místo místopředsedy byl zvolen náš kandidát.

Znovu opakuji: Zahajujeme svoji práci. Rodí se, anebo se zbortí mezi námi křehká důvěra elementárních politických dohod, které jsme schopni tady učinit i ve vztahu opozice - koalice. Prosím, nekažme to na samém začátku. Kdybychom otázku volby čtvrtého místopředsedy museli přeložit ještě na třetí schůzi, tak by to zcela jistě nebylo pro tuto Sněmovnu ani důstojné, ani pozitivním signálem Poslanecké sněmovny na veřejnost.

Děkuji vám, že se zamyslíte nad mým apelem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech