Poslanec Miloš Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás seznámil s usnesením, které výbor pro životní prostředí na své 15. schůzi dne 12. listopadu 2014 přijal k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, tisk 298. Po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Ing. Vladimíra Many, zpravodajské zprávě poslance Miloše Babiše, po rozpravě výbor pro životní prostředí za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh schválila. Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi výboru pro životní prostředí.

Děkuji za pozornost.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech