Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já jsem byl informován, že volební komise je víceméně připravena. Současně jsem registroval dvě přihlášky s přednostním právem. První - zeptám se ještě jinak. Pan předseda Sklenák chce vystoupit nebo nám chce něco oznámit? (Odpověď mimo mikrofon.) V tom případě vás prosím, abyste šel první, protože pan předseda Kalousek mě požádal o vystoupení před volbou. Nebo obráceně? Tak se, pánové, nějak dohodněte. Výborně. Dohoda byla učiněna.

Předseda klubu Miroslav Kalousek má slovo, poté avizovaná žádost o přestávku.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech