Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já bych vás informoval o prvním kole druhé volby místopředsedy Poslanecké sněmovny z dnešního data, tedy 4. prosince 2013.

Konstatuji, že bylo vydáno 191 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo platných i neplatných 190, jeden lístek nebyl odevzdán.

Pro poslance Petra Gazdíka bylo odevzdáno 74 hlasů, pro poslance Tomia Okamuru bylo odevzdáno 67 hlasů. Konstatuji, že v prvním kole nebyl zvolen ani jeden z kandidátů. Do druhého kola v souladu s jednacím řádem postupují oba kandidáti, tedy Petr Gazdík a Tomio Okamura.

Teď schůzi předám, pane předsedo, opět vám do rukou. Můžeme druhé kolo vyhlásit prakticky za malou chvíli. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech