Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, prosím, zaujměte svá místa v jednacím sále. Budeme pokračovat. Zahajuji přerušené jednání. Opravdu vás všechny poprosím do lavic.

Dám slovo panu předsedovi volební komise poslanci Martinu Kolovratníkovi a požádám ho, aby nás seznámil s výsledkem tajné volby místopředsedy Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, máte slovo.

Ještě jednou prosím, abychom výsledky vyslechli v důstojné atmosféře. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech