Předseda PSP Jan Hamáček: Myslím si, že to už necháme na jedenáctou hodinu. Přerušuji tedy jednání pro konání tajné volby místopředsedy Sněmovny a znovu se zde sejdeme v 11 hodin.

(Jednání přerušeno v 10.17 hodin.) ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech