Poslanec Martin Kolovratník: Budeme spěchat. Na lístcích budou pouze dvě jména, takže za komisi mohu garantovat, že budeme sčítat rychle. Navrhuji, že hlasovací lístky budeme vydávat dvacet minut, na sčítání nám bude stačit patnáct minut. To znamená, že lístky začneme vydávat v 10.20, od 10.20 do 10.40. Na sčítání nám stačí 15 minut, v 10.55 jsme tedy schopni oznámit výsledek volby.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech