Předseda PSP Jan Hamáček: Také vám děkuji. Rozpravu otevírám, zeptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nikoho nevidím, takže ji i končím a prosím, pane předsedo, seznamte nás s tím, kolik času bude potřeba na celý volební akt.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech