Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byl pan předsedy klubu ODS.

Pokud nejsou žádné další přihlášky a pan předseda nový bod nenavrhuje, tudíž bychom přistoupili k hlasování o pořadu druhé schůze tak, jak byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 2, přihlášeno je 189 kolegyň a kolegů, pro 184, proti nikdo. Konstatuji, že jsme schválili pořad druhé schůze a můžeme začít projednávat jednotlivé body.

Otevírám tedy projednávání bodu

Prosím pana předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s kandidáty, představil nám je a seznámil nás s dalším postupem. Prosím, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech