Poslanec Robin Böhnisch: Blížíme se ke konci. Další je bod F24 - posunutí účinnosti. Souhlas.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech