Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Budeme hlasovat o dalším návrhu pana kolegy Zahradníka pod označením E2. Pokud by nebyl přijat, budeme hlasovat o protinávrzích pana kolegy Kudely pod označením I1 a I2. Stanovisko záporné.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech