Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Tím pádem už nebudeme hlasovat o F20 a B14 a přikročíme k dalšímu hlasování a to je hlasování o bodu E1 pana kolegy Zahradníka. Pokud nebude tento návrh přijat, budeme hlasovat protinávrh pod číslem F1. Návrh pana kolegy Zahradníka - stanovisko nesouhlasné.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech