Poslanec Robin Böhnisch: V dalších bodech už budu opatrnější a ohlásím to hned.

Nyní nás tedy čeká hlasování o pozměňovacím bodu D2 z výboru pro životní prostředí. Pokud bude přijat, jsou nehlasovatelné také návrhy A1, C1, F3, protože jsou totožné. Kdyby přijat nebyl, budeme hlasovat o návrhu B1.

Tedy hlasování o D2. Souhlas. (Ministr: Souhlas.)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech