Poslanec Robin Böhnisch: Dobře, zůstalo to na vás. Já zopakuji nehlasovatelné pozměňovací návrhy. Jsou to návrhy F2, A2, B2, C2 a F4, A4, B4, C3, F6, F7, F8, A5, B5, C4, F9, A7, B7, C6, F11, A8, B8, C7, F12, F16, B12, C11, F18, A12, B13, C12, F19, A13, C13, F21, A14, B15, C14, F22, C15 a F23.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech