Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové.

Včera ministr v demisi, vlády, která je v demisi, vlády, která nemá důvěru, rozhodl o tom, že máme dva policejní prezidenty v České republice. Za normálních okolností při normálním rozběhnutém běhu Poslanecké sněmovny bychom navrhovali, aby se debata o tomto kroku vedla na plénu Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že zítra proběhnou ustavující schůze jednotlivých výborů, chtěl bych požádat členy, nebo budoucí členy, budou za chvilku zvoleni, bezpečnostního výboru, aby se tou situací neprodleně zabývali a případně přišli potom na plénum s nějakým doporučením nebo s nějakou diskusí.

Využívám této chvíle, říkám, že za normálních okolností bychom navrhovali, abychom se tak závažnou věcí, kdy je podle našeho názoru znejistěn celý policejní sbor tím, že máme dva policejní prezidenty, vzhledem k tomu, že se formuje nová vláda, jsem přesvědčen a mí kolegové taky, že to sneslo odkladu a že tu situaci měla řešit nová vláda, nový ministr či nová ministryně vnitra, tak bych opravdu požádal ty z vás, kteří zasednou v bezpečnostním výboru, abyste se tím poté, co zvolíte svého předsedu, neprodleně zabývali. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech