Poslanec Robin Böhnisch: Teď se stala nehlasovatelnou celá skupina pozměňovacích návrhů, které už jsem četl v úvodu, v návrhu procedury. Tak se vás, paní místopředsedkyně, ptám jestli to mám zopakovat, nebo jestli pokročíme dál.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech