Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Teď ty zbylé tři - D1, D6, D7 opět z výboru pro životní prostředí. Souhlas.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech