Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Navrhuji, abychom se v prvním kroku vypořádali se všemi legislativně technickými návrhy - tedy návrhy pana kolegy Oklešťka, Kudely a mými - v jednom hlasování.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech