Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. V prvním kroku bychom odhlasovali... (Poznámky ze sálu.)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech