Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, paní místopředsedkyně. Procedura navzdory tomu, že bylo předneseno několik desítek pozměňovacích návrhů, nebude zásadně složitá. Páteř hlasování budou tvořit pozměňovací návrhy z výboru pro životní prostředí, které v řadě případů zakomponovaly pozměňovací návrhy z jiných výborů, a v dalších krocích potom se vypořádáme s takovými pozměňovacími návrhy výboru pro životní prostředí, ke kterým jsou nějaké protinávrhy či připomínky.

Procedura by vypadala tak, že bychom se nejprve vyrovnali s legislativně technickými návrhy, které načetli kolegové Okleštěk, Kudela a já. Potom bychom ve dvou krocích hlasovali návrhy z výboru pro životní prostředí, které zahrnují návrhy také z výboru pro evropské záležitosti, hospodářského výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj plus návrhy, ke kterým nejsou žádné připomínky.

V prvním kroku by to byly návrhy D3, D5, D8, D10, D11, D14, 16, 17, 19, 20 a 21 a v druhém kroku D1, D6 a D7 právě z výboru pro životní prostředí. Pokud bychom je schválili, staly by se nehlasovatelnými návrhy F2, A2, B2, C2, F4, A4, B4, C4 a F6, F7, F8, A5, B5, C4, F9, A7, B7, C6 a F11, A8, B8, C7 a F12, F16, B12, C11, F18, A12, B13, C12 a F19, A13, C13, F21, A14, B15, C14 a F22 a konečně C15 a F23.

V dalších krocích bychom hlasovali o návrhu D2 výboru pro životní prostředí, dále o návrhu D4, potom D9, D12, D13, potom bych si dovolil navrhnout hlasovat o jednom z protinávrhů proti návrhu výboru pro životní prostředí. O návrhu A11 z výboru pro veřejnou správu, což je ve zkratce těch 500 parkovacích míst. Potom bychom hlasovali o D18, dále pozměňovací návrh E1, E2, E3, F15, F24 a potom o zákonu jako o celku.

Tedy vidíte, že ta procedura není v zásadě příliš složitá. (Pochybnosti v sále.) Přesto bych si dovolil, nebudou-li připomínky, nechat ji odhlasovat.***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech