Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych v rozpravě využil příležitosti načíst legislativně technickou změnu, která se týká bodu 17 vládního návrhu zákona, kde se za slova "§ 19 odst. 1" vkládají slova "a 10". Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech